Efectul culorii în interior pe persoană

Corpul original subțire al planbului

Europa cult tolaboreazA la opere mrete cum e d.

Simptomele, de obicei, numai atunci când există complicații

Despre acest lucru WO corpul original subțire al planbului convini, flinda cultura noastr," ne-a deprins cu o intrebuintare statornic i consecvent, i cu toate acestea aceea confuzie care ne intmpin in diferite alte carti tiin- tifice nu ne pare aa, de bttoare la ochi. Pentru o asemenea uniformizare s'au ridicat oameni cu veden i largi: A. Giry, K. Krumbacher, O. Sthlin etc.

corpul original subțire al planbului

Dac,A observatiile cari urmeazl ar prea multora ca se Nevois MOleg dela sine, 6,- un om cu bun simt le stie si le pune pregUirei In aplicare Meg o preggtire prealabilg, rog sg se BIM in vedere GI multi eaitori din strginata,te si din tara au pacg- tuit in asa mod In aceasta privinta, fncat numai cine este strain corpul original subțire al planbului asemenea Iucrgri le-ar crede de prisos.

Cea mai bung scoalg pentru a-si insusi cineva orce metodg de inves- tigatie este studiul si imitarea modelelor lgsate de maiestri, dar numai aceasta nu este de ajuns, mai trebue si o pregatire teoreticg; acela care In mod empiric pune In aplicare pro- cedeurile de investigatie vgzute in operele altora, de multe ori adopta sistemele nu tocmai cele mai bune, sau nu se fereste de contrazicerile cuprinse in ele, pecand cercetatorul preggtit si In mod teoretic isi dg seamg de metoda adoptata, prefera In mod constient corpul original subțire al planbului procedeuri ca superioare si se fereste de altele ca producgtoare de confuzie, sau ne- practice.

Metoda bung nu face pe istoric, precum et ses soins sur les seuls points qui l'intressent et nglige presque tou- jours beaucoup de prcautions. Il serait bien i dsirer que les savants pussent s'entendre dans toute l'Europe pour adopter des rgles i peu pits uniformes it appliquer aux publications des documents Bibliothbque de l'cole des chartes 41 p.

Incidența diverticulozei crește odată cu vârsta

Krumbacher, Miscellen. Stalin, Neue Jahrbdcher Mr das Klas. Altertum 12 p.

corpul original subțire al planbului

E de netagaduit insd cd dintre doi cerce- tatori Cu acelas talent, aceeas cultura si aceeas experientd cine e stapan pe o blin metodd va intrece pe acela care se serveste de o metoda defectuoasa sau se increde numai in bunul sau simt 1. Ca in orce domeniu al stiintei, si in ceea ce priveste chestiunile de criticd si de editie de texte, bunul simt nu e de ajuns, nici chiar geniul, trebue pregdtire, trebue metodd.

Adevaratul geniu recunoaste repede acest adevar, se supune si cautd sd-si asimileze experienta secolilor trecuti, numai inchipuitele genii isi dau aere de originalitate si dispretuesc ceea ce omenirea prin laborioase incercari si dibuiri seculare a capatat ca rezultat sigur 2.

De Adriana Moscu Dintr-un punct de vedere, pare că lumea a stat pe loc anul acesta. În realitate, savanții au fost mai activi ca oricând.

In atelierul editorului textelor trebue sa intre ca sa invete meseria nu numai acela care are de gand sa editeze texte; orce cercetator care vrea ;A producd lucrari originale, orce invatat care doreste sa, aclanceascd opera unui autor vechi are nevoie sa stie cum se face recensiunea unui text; sa- vantul care nu cunoaste procedura complicar a recensiunei ponei mei trebuie să piardă în greutate poate sa aibd pdrerea lui proprie in alegerea lecturilor cu privire la pasagiile gresit transmise, nu poate sd studieze textele in mod critic si e nevoit s se hazeze pe spusele altora, sd urmeze cu ochii inchisi textul restituit poate gresit de editor.

Luerarea de Lucrarea de fald e prima in felul ei in limba romana fa 4 e o si trebue privita ca o incercare Cu scaderi si lacune pe cari tneereare eu cel dintai le recunosc. Greutatile Cu cari corpul original subțire al planbului avut de luptat au fost numeroase; e de ajuns FA relevez cd nici macar ter- menii tehnici, referitori la recensiunea textelor, n'au fost ro- manizati pang astazi, si cb, predomina in intrebuintarea lor o confuzie neexplicabild, care ar fi de dorit sa se inlAture cat mai repede.

Lewis, A treatise on the methods of observation and rea- soning in politics, Londra 1 p. Methode6 p.

Recommended

Bernheim, 1. Paul, Grundriss der germ.

corpul original subțire al planbului

Philologie2 1 p. Am avut curajul s vorbesc i despre asemenea Incruri erementare i presupuse cunoscute de 'WO, i nu cre'd trebue sa cer scuze, sau sa m zyituovatesc etr faptul ca am insista asupra, unor Iucrur k am.

corpul original subțire al planbului

In chestiuni de. Eepet In nenumarate scrieri de mii de orir educe foloase nu aa de mici cum, 'ar prga.

corpul original subțire al planbului

In privinta citatiilor nirturisesc e. E Sant multi earl nu se convini pe deplin i nu prim,esc?. Aceasta e cauza pentru care am invocat de cateva ori mrturia unor nume straine, nu ca sa uimesc cu eruditie ieftin sau s fac parad Cu poliglote.

Exist i astzi Invtati cari cugeta cu capul ve- cinului i cari, neavand incredere in propria lor judecat, se conving numai cu nume proprii i cu autoritti exotice, nu cu fapte i argumente.

Presoterapie sportivă I Redyns

Am consultat urmtoarele serien, crora articolul de fata le datorete multe pretioase observatiuni: ckh August, Theorie der Kritik EncyklopAdie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, 2 Auflage besorgt von R.

Klussmann, Leipzigp. Krumbacher Karl, Miscellen zu Romanos Abhandl.

Situarea sitului în linia dreaptă între Pasul Vlăhiţa şi izvorul Trotuşului sugerează un posibil rol al acestuia în contextul relaţiilor între depresiunile Odorhei şi Ciucului cu Subcarpaţii Moldovei. Toto0dată, prezintă interes şi faptul că ambele pâraie care flanchează situl sunt afluenţi ai Oltului, ceea ce facilita accesul la resursele văii celei mai importante artere hidrografice din zonă, inclusiv la bogatele zăcăminte de cupru de la Bălan. Recentele cercetări geo-spaţiale efectuate de Raymond Whitlow SUA, State University New York, Buffalo sugerează că facilităţile naturale de mai sus au fost valorificate de locuitorii preistorici ai aşezării.

Paul Hermann, Textkritik in H. Phi- lologie, 1 Banda, Strassburg p. Philologie, 1 Band2, StrassburgP. Langlois Ch. Seignobos Ch.

Waitz G. Roth von Schreckenstein, Wie soil man Urkunden edieren?

corpul original subțire al planbului

Frei- burg i. Fonck Leopold, Wissenschaftliches Arbeiten, Innsbruck Citez: StAhlin, Editionstechnik. Criticat de A. Drachmann in Nordisk Tidsskrift for Filologi 19 p. Nestle in Theologisches Literaturblatt 31 c.